Bhagavad Gita Wie Sie Ist
Originale Version 1. Auflage 1974 Schloß Rettershof Uhrzeit:
Bhagavad-gītā Wie Sie ist

Anhang

Quellennachweis

Die Aussagen der Bhagavad-gītā Wie Sie Ist werden von maßgebenden Autoritäten bestätigt.
Folgende vedische Schriften werden in diesem Buch zitiert:

Atharva-veda  10.8
Bhakti-rasāmṛta-sindhu  4.10, 5.2, 6.10, 6.31, 7.3, 7.16, 11.55
Brahma-saṁhitā  S. 26, 2.2, 3.13, 4.1, 4.5, 4.9, 6.15, 6.30, 7.7, 9.4, 9.9, 13.14
Bṛhan-Nāradīya Purāṇa  6.11-12
Caitanya-caritāmṛta  S. 39, 2.8, 2.41, 4.8
Garga Upaniṣad  2.7, 9.6
Kaṭha Upaniṣad   2.12, 2.20, 2.23, 2.29, 7.6, 15.17
Kūrma Purāṇa   9.34
Mādhyandi-nāyana-śruti   15.7
Mahābhārata   4.1
Mokṣa-dharma  10.8
Muṇḍaka Upaniṣad  2.17, 2.23
Nārada-pañcarātra  6.31
Nārāyanīya  12.6-7
Nirukti (vedisches Wörterbuch)  2.44
Padma Purāṇa  5.22, 6.8, 7.3
Parāśara-smṛti  2.32
Pauruṣa  15.17

Śrīmad-Bhāgavatam
1.28, 1.41, 2.17, 2.38, 2.40, 2.46, 2.51, 2.61, 3.5, 3.10, 3.24, 3.37, 3.40,
3.41, 4.11, 4.34, 4.35, 5.2, 5.22, 5.26, 6.14, 6.18, 6.40, 6.44, 6.47, 7.1, 7.5,
7.18, 7.25, 9.1, 9.2, 10.18, 10.20, 12.13-14, 13.8-12, 17.4

Svatvata Tantra  7.4
Śvetāśvatara Upaniṣad  2.17, 3.22, 5.13, 7.7, 7.19, 13.15, 13.18
Taittirīya Upaniṣad  7.21, 13.17
Varāha Purāṇa  10.8, 12.6–7
Vedānta-sūtra  5.15, 9.2, 9.21, 15.14, 18.46, 18.55
Viṣṇu Purāṇa  2.16, 3.9, 11.40
Yoga-sūtra  6.20-23